FAQ

FAQ

1. Czy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i inne inkubatory to ta sama inicjatywa?

W Polsce istnieje wiele różnych inkubatorów przedsiębiorczości, inicjatywy te nie są ze sobą powiązane. Największą i najprężniej działająca jest sieć Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, sygnowana dokładnie taką nazwą.

2. Jaką podmiotowość prawną posiada AIP?

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości posiadają status Fundacji, co oznacza że ich działaniu przyświeca dany cel – w tym przypadku jest to krzewienie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i pomoc w rozwinięciu własnego przedsiębiorstwa.

3. Jakiego rodzaju pomysłów oczekujecie?

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły. Na rynku jest wiele nisz do zagospodarowania. Nasze zainteresowanie budzą szczególnie firmy, które będą wykorzystywać lub oferować nowatorskie rozwiązania. Ale nie jest to żadną regułą. Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysł i są zdeterminowani by go zrealizować.

4. A co z pomysłami kapitałochłonnymi?

Przynajmniej na początku działalności nastawiamy się na sektor usług i projekty małokapitałochłonne. Współpracujemy jednak ze zrzeszeniami przedsiębiorców, posiadającymi duże nadwyżki kapitału i skłonnymi zainwestować je w mniej lub bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Górny pułap takich inwestycji nie może wynieść więcej niż 500 000 zł. Przedsiębiorcy nie pożyczają pieniędzy (od tego są banki). Możliwa jest tylko współpraca na zasadzie Venture Capital. Wymagany jest profesjonalny biznes plan. Jeżeli uznamy, że Wasz projekt warty jest uwagi inwestorów, przedstawiamy go im.

5. Czym Inkubator różni się od Venture Capital?

W spółkach typu Venture Capital w zamian za swój pomysł oddajesz na stałe ogromny % udziałów inwestorowi. Ze strony Inkubatora nie występuje partycypacja w zyskach firmy, pobierana jest jedynie stała opłata o charakterze liniowym, niezależna od wysokości generowanych dochodów. Poza tym procedury uzyskania finansowania typu Venture Capital są bardzo długie i zbiurokratyzowane. U nas wystarczy zarys działania, ogólny pomysł.

6. Na jakiej zasadzie działa firma założona w AIP?

Firma działająca w AIP korzysta z osobowości prawnej Fundacji AIP, przez co stanowi niejako jej odrębną komórkę. Wpływa to na zwiększenie wiarygodności osób prowadzących firmy, a także umożliwia Fundacji ich ochronę.

7. Ile czasu zajmuje założenie firmy w AIP?

Samo spotkanie informacyjne i podpisanie umowy zajmuje około pół godziny. W ciągu 24 godzin otrzymujesz indywidualny numer konta oraz login w systemie fakturowania.

8. Powinno się mieć biznes plan?

Jeżeli posiadasz, to bardzo dobrze, ale nie jest on konieczny. Wystarczy nam ogólny zarys działania, pomysł. Dobrze, gdyby był poparty wstępny wyliczeniami, np. spodziewane przychody, grupa odbiorców.

9. Czy muszę być studentem?

Nie. Działać w Inkubatorze może każda osoba, która ma pomysł na biznes mieszczący się w naszych ramach prawnych.

10. Czym jest Program AIP?

Program AIP jest narzędziem umożliwiającym młodym, przedsiębiorczym ludziom założenie własnej firmy. Łatwo i bez ryzyka.

11. Ile czasu można korzystać z Programu AIP?

Obecnie umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

12. Z jakim kosztami powinienem się liczyć będąc w Inkubatorze?

W ramach prowadzenia firmy w AIP Start-UP terminowo uiszcza comiesięczną opłatę w wysokości 250 zł netto i dodatkowe 50zł netto za każdego wspólnika. Istnieje również możliwość zawieszenia działalności na okres do 3 miesięcy. Każdy miesiąc kosztuje wtedy 50zł netto.

13. Czy to mi się opłaca?

Oczywiście! Startujesz ze swoim pomysłem bez żadnego ryzyka. Gdy zakładasz firmę tradycyjną drogą, oprócz pieniędzy potrzebnych na start firmy, potrzebujesz miesięcznie co najmniej 2-3 tys.zł na czynsz za wynajęcie lokalu, biuro rachunkowe, szkolenia, promocję, opłaty za rachunki. Do czasu podpisania pierwszych zleceń, pozyskania stałych klientów może minąć parę miesięcy. U nas nie masz takiego problemu.

14. Czy AIP świadczy usługi w zakresie poszukiwania pracowników do firm?

Nie, działanie AIP skupia się głównie na promowaniu przedsiębiorczości oraz dbaniu o Start-Up’y. Poszukiwanie pracowników do firm może się odbywać za pomocą networkingu, w którym biorą udział wszyscy Przedsiębiorcy, czy też forum internetowego. Podmioty z zewnątrz nie otrzymają pomocy w tym przypadku.

15.  Czy AIP finansuje szkolenia dla firm?

Nie. AIP zajmuje się pozyskiwaniem firm, które będą prowadzić szkolenia dla Start-UP’ów lub też szkoli swoich własnych pracowników, którzy potem przekazują wiedzę Przedsiębiorcom oraz pozostałym pracownikom.

16. Czy AIP udziela kredytów na rozwój działalności gospodarczej?

Nie.

17.  Czy AIP pomaga w pozyskaniu funduszy unijnych na rozwój własnej działalności gospodarczej?

Nie.

18. Czy istnieje możliwość wglądu w bazę firm korzystających z usług AIP?

Ogólna baza firm znajduje się w Internecie na stronie www.inkubatory.pl. Po podpisaniu umowy z AIP, czyli założeniu własnej firmy, każda osoba ma dostęp do bazy firm korzystających z usług AIP, listy mailingowej obejmującej wszystkich pracowników AIP oraz Start-UP’y, a także forum internetowego. Założeniem Fundacji jest umożliwianie firmom jak najlepszego kontaktu i realizowanie wzajemnych zleceń, czemu służyć mają m.in. spotkanie networkingowe.

19. Czy można przyjść na konsultacje nie będąc pewnym swojego pomysłu na biznes?

Tak, każda osoba może przyjść do biura i za darmo, bez żadnych zobowiązań porozmawiać z Dyrektorem Inkubatora, który udzieli szczegółowej informacji na temat usług, które oferuje AIP, a także omówi z osobą zainteresowaną pomysł oraz możliwości jego realizacji w ramach AIP.

20. Czy można zatrudniać pracowników prowadząc działalność w AIP?

Tak, możliwe jest zatrudnianie pracowników na umowę o dzieło oraz umowę zlecenie.

21. Czy można zawiesić działalność w AIP? Czy są tego jakieś konsekwencje?

Tak, można jednorazowo zawiesić działalność w AIP na okres do 3 miesięcy, w czasie których za każdy miesiąc płaci się 50 zł netto. Zawieszenie działalności jest indywidualną decyzją przedsiębiorcy, co oznacza, że nie musi być podana jego przyczyna. W celu zawieszenia Przedsiębiorca musi przyjść do Inkubatora i podpisać porozumienie o zawieszeniu działalności. Zawieszenie działalności oznacza zaprzestanie świadczenia pomocy przez Fundację w danym okresie.

22. Czy mogę wyjść z Inkubatora kiedy chcę?

Jeśli uznasz, że Twój pomysł na biznes się nie sprawdza, albo zechcesz działać samodzielnie, możesz wyjść z Inkubatora. Okres wypowiedzenia to 30 dni.

23. Po wyjściu z Inkubatora ponoszę jakieś opłaty na rzecz AIP?

Nie.

24. W jakich miastach znajdują się biura AIP

Biura AIP mają docelowo znajdować się we wszystkich istotnych miastach posiadających ośrodki akademickie. Szczegółowy podział na regiony oraz wykaz miast i biur znajdujących się w nich znajduje się na stronie www.inkubatory.pl.

25. Czy można przystąpić do AIP, gdy chce się prowadzić działalność w mieście/województwie, gdzie nie ma biura AIP?

Jest to możliwe, jednak wiąże się z pewnymi niedogodnościami, ponieważ w określonych przypadkach trzeba być fizycznie obecnym w biurze  – np. w przypadku podpisania umowy,  miesięcznego rozliczenia finansowego, ewentualnego zawieszenia działalności czy w końcu rozwiązania umowy.

26. Czy i jak AIP promuje swoje firmy?

Firmy korzystają z promocji na stronie www.inkubatory.pl oraz stronie AIP Poznań. Firmy mogą wykorzystywać logo AIP. Ponadto każdy inkubator ma swój dział Marketingu i Public Relations, dzięki któremu prowadzi promocję firm w mediach, na targach, w czasie szkoleń. Bardzo ważna jest tu współpraca pomiędzy Start-UP’ami a AIP – udostępnienie materiałów z informacjami o firmie.

27. Czy telefon służbowy i opłaty za niego można wliczać w koszty?

W koszty można wliczać karty typu pre-paid. Ponadto, ORANGE przygotował dla Przedsiębiorców specjalną ofertę na abonament. Szczegóły u Dyrektora danego oddziału AIP.

28. W jakiej formie Start-UP może rozliczać się z klientem?

Może to robić wystawiając faktury lub wykorzystując kasę fiskalną.

  • Facebook